ข่าวเด่น
  • กระทรวงมหาดไทย เตรียมจัดกิจกรรมอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายนนี้
    17 มิถุนายน 2560
    กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนนั้น ขณะนี้ทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อมดำเนินการแล้ว